Suurtehopuhallusta kustannustehokkaasti meiltä

Suurtehopuhallus on kustannustehokas menetelmä remontti- ja uudiskohteiden kunnostuksessa Suurtehopuhalluksen avulla saadaan asennettua monia erilaisia materiaaleja, esimerkiksi sepeliä, mursketta, hiekkaa ja erilaisia jauheita. Suurtehopuhallusta käytetään esimerkiksi ylä- ja alapohjan lämmöneristyksessä, sekä välipohjan äänierityksessä. Yleisimpiä suurtehopuhalluksen käyttökohteita ovat alapohjan saneeraukset, joissa huonolaatuinen maa-aines ensin poistetaan suurtehoimurilla, ja korvataan useimmiten sepelillä tai lecasoralla. Kattotyömailla suurtehopuhallusta hyödynnetään usein singelin, eli suojakiveyksen asentamisessa. Suurtehopuhallus mahdollistaa myös esimerkiksi hiekkalaatikoiden ja siilojen vaivattoman täytön.

Anpelta suurtehopuhallukset vankalla ammattitaidolla

Anpe hoitaa urakoinnit pienistä, jopa yhden kuution kokoisista projekteista aina tuhansiin kuutioihin saakka. Modernilla ja monipuolisella kalustolla palvelut hoituvat nopeasti ja helposti. Suurtehopuhallukset hoidetaan avaimet käteen -periaatteella, jotta asiakkaidemme ei tarvitse huolehtia urakan kaikista vaiheista erikseen.

Monipuolinen kalustomme takaa sen, että materiaalien puhaltaminen myös haastaviin kohteisiin onnistuu. Suurtehopuhallus onnistuu jopa sadan metrin päähän, eivätkä korkeatkaan paikat ole meille ongelmallisia.

Leca®-soran puhallusurakointi nopeasti ja tehokkaasti

Leca®-sora on toimiva valinta sekä uudis-, että saneerauskohteisiin. Leca®-soraa käytetään esimerkiksi alapohjan kapillaarikatkoeristyksessä, alapohjan lämmöneristyksessä, yläpohjan lämmöneristyksessä, sekä välipohjan äänieristyksessä. Sitä voidaan hyödyntää myös kevennysrakenteena maanrakennuskohteissa. Saamme puhallettua lecasoraa nykyaikaisten menetelmien ja laitteiden ansiosta myös haastavampiin kohteisiin, sillä puhallusmatkan korkeus tai pituus eivät aiheuta ongelmia.

Leca®-sora toimitetaan puhallusautossa suoraan työmaalle, joten tilaa tarvitsee varata vain yhden 12 metrisen kuorma-auton tarpeisiin. Leca®-soran puhaltaminen suoraan puhallusautosta vähentää turhien välivaiheiden määrää, ja hillitsee samalla tuotteen murskautumista ja pölyämistä huomattavasti. Näiden ominaisuuksien ansiosta työ hoituu nopeasti ja tehokkaasti. Käyttämämme menetelmät helpottavat työmaan organisointia ja takaavat, että laskut pysyvät aina sovituissa summissa.